Правила участі в акції "Тиждень їжі та кіно"

ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ:17 вересня 2020
Правила участі в акції Тиждень їжі та кіно

 Правила акції «Тиждень їжі та кіно» в ТРЦ “АВРОРА”

1. Організатор Акції
1.1 Організатором Акції є ТОВ "Аврора Девелопмент" (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 69002, м.Запоріжжя, пр. Соборний 83-85
1.2 Партнер Акції кінотеатр MULTIPLEX, що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, пр. Соборний 83-85, на території ТРЦ "АВРОРА".
2. Мета проведення Акції
2.1 Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до ТРЦ "АВРОРА", та партнеру акції, кінотеатру MULTIPLEX
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1 Акція триває з 21.09.2020 по 27.09.2020 включно (далі – «Період проведення Акції») і складається з наступних етапів:
Етап 1:
З 21.09.2020 по 27.09.2020 робіть покупки у операторів фудкорту: Royal Burger, Pizza&Croussants, Fish&Chips, NewВареники, Мао Едун та Львівська майстерня шоколаду, що знаходяться у ТРЦ "АВРОРА" на 5 поверсі на суму від 299 (двісті дев'яносто дев'ять) грн* одним чеком (*окрім ресторану “Крыша мира»).
Етап 2 :
За допомогою telegram-боту @avrora_zp_bot зареєструйте свій чек, надіславши його фото та отримай промокод акційного квитка до кінотеатру MULTIPLEX (далі – акційний квиток) в ТРЦ "АВРОРА", який на касі кінотеатру можна обміняти на квиток.
Акція проводиться у м. Запоріжжя, на території ТРЦ "АВРОРА" (далі – «Територія проведення Акції»), що знаходиться за адресою: м.Запоріжжя, пр. Соборний 83-85
4. Учасники Акції
В Акції можуть брати участь громадяни, які досягли 18-літнього віку.
Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
• працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки тощо);
• власники та працівники партнерів, залучених до організації та проведення Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, тощо);
• працівники ТРЦ "АВРОРА" та працівники магазинів/ресторанів/фудкортів тощо, представлених в ТРЦ "АВРОРА";
• участь в Акції недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
• дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
• свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
• не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність участі такого Учасника у Акції.
5. Умови участі у акції
Для того щоб взяти участь у акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно:
У період з 21.09.2020 по 27.09.2020 зробити покупки у операторів фудкорту: Royal Burger, Pizza&Croussants, Fish&Chips, NewВареники, Мао Едун та Львівська майстерня шоколаду, що знаходяться у ТРЦ "АВРОРА" на 5 поверсі на суму від 299 (двісті дев'яносто дев'ять) грн* одним чеком (*окрім ресторану “Крыша мира»).
За допомогою telegram-боту @avrora_zp_bot зареєструвати свій чек, надіславши його фото, та отримати промокод акційного квитка до кінотеатру MULTIPLEX (далі – акційний квиток) в ТРЦ "АВРОРА", який на касі кінотеатру можна обміняти на квиток..

6. В акції не беруть участь:
- Чеки, що булі відмічені, як такі, що вже прийняли участь в акції.
- Чеки, сума яких менше ніж 299 (двісті дев'яносто дев'ять) грн. в одному чеку у строк із 21.09.2020 по 27.09.2020.
- Чеки, що не датовані періодом з 21.09.2020 по 27.09.2020.
- Чеки з ресторану “Крыша мира».
7. Правила використання акційних квитків до кінотеатру MULTIPLEX
За один чек, на суму від 299 (двісті дев'яносто дев'ять) грн, можна отримати лише один промокод на акційний квиток в період з 21.09.2020 по 27.09.2020.
Акційний квиток не підлягає продажу, обміну на іншу дату та поверненню, отримати його грошовий еквіваленти є недопустимим.
Кількість акційних квитків обмежена.
Організатор залишає за собою право, без додаткового узгодження та попередження про це, на дострокове завершення акції у разі, якщо кількість акційних квитків буде вичерпана, або на продовження строків проведення акції, у разі наявності акційних квитків.
Акційні квитки дійсні на сеанси з 21.09.2020 по 31.10.2020.
Використати акційні квитки можливо лише у кінотеатрі MULTIPLEX, який знаходиться на 5 поверсі ТРЦ "АВРОРА" (м.Запоріжжя, пр. Соборний 83-85).
У разі виявлення факту продажу або неналежного використання акційних квитків, організатор залишає за собою право на вилучення або анулювання таких квитків.
Організатор залишає за собою право на власний розсуд, без додаткового узгодження та попередження про це, змінювати правила використання акційних квитків.
8. Інформування учасників Акції
Детальна інформація про Акцію, офіційні Правила Акції публікуються на сайті https://avrora.in.ua/, також підтримка Учасників надається за телефоном + 38 (067) 6132878.
Телефонні переговори операторів Гарячої лінії Акції з Учасником Акції можуть реєструватися засобами технічної фіксації. Учасник своєю участю в Акції надає свою безумовну згоду на таку фіксацію.
9. Персональні дані
Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.
Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
Учасник Акції надає Організатору право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Організатором буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Учасник підтверджує, що Організатор не зобов’язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.
Учасник надає Організатору право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Організатору своїх обов’язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Учасники погоджуються, що Організатор не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників третім особам.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
Обробка персональних даних може здійснюватися Організатор самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.
Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
10. Загальні умови Акції.
Всі промокоди на акційні квитки можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
Промокоди на акційні квитки обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками промокодів на акційні квитки або акційних квитків, після їх одержання Учасником.
Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
Процедура визначення одержувачів промокоду на акційні квитки не переслідує мети отримання прибутку.
Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку.
Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, включаючи зміни стосовно строків доставки подарунків, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на Інтернет-сайті https://avrora.in.ua/.
Організатор Акції залишає за собою право змінювати подарунковий фонд Акції або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами.
Всі учасники, які приймають участь у акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров’я які можуть виникнути. Прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов’язані з акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров’ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь яких претензій до організатора акції.

11. Інші положення:
У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх виконувати.
Учасники Акції несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.
Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі у Конкурсі та отримання заохочення лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Організатора.
Беручи участь в Акції, учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на збір та обробку його персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Організатор самостійно несе відповідальність за внесення персональних даних в базу персональних даних та їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, а для осіб з неповною чи обмеженою дієздатністю – належним чином оформленого письмового дозволу від батьків/законних піклувальників на використання зображення в рекламних цілях в рамках Акції, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.
Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами


СПИСОК НОВИН