АВРОРА запускає чат-бот в телеграм!

ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ:12 серпня 2020

АВРОРА запускає чат-бот в телеграм!

Вся потрібна інформація та зручний пошук відтепер під рукою:
- новини та акції ТРЦ;
- пошук магазинів та їх контакти (за назвою, поверхом, категорією);
- інформація про ТРЦ (графік роботи, паркінг, мийка тощо);
- відгуки, питання та коментарі до Адміністрації ТРЦ;
- реєстрація чеків для участі у акціях.

Реєструйся в чат-боті «@avrora_zp_bot»


Правила використання Telegram-боту @avrora_zp_bot

1. Власник Telegram-боту
1.1 Власником Telegram-боту @avrora_zp_bot (далі Telegram-бот) є ТОВ "Аврора Девелопмент" (далі – «Власник»). Місцезнаходження Організатора і адреса для кореспонденції: 69002, м.Запоріжжя, пр. Соборний 83-85
2. Мета створення Telegram-боту
2.1 Метою створення Telegram-боту є привернення уваги відвідувачів до ТРЦ "АВРОРА".
3. Користувачі Telegram-боту
Використовувати Telegram-бот можуть всі бажаючі, незалежно від віку, статі тощо.
4. Функції Telegram-боту
Однією з головних функцій Telegram-боту є інформування користувачів про графік роботи, новини та події, контактну інформацію магазинів ТРЦ “АВРОРА” тощо.
Додатковою функцією є можливість реєстрації чеків для участі у программі АВРОРА.BONUS та інших акціях, організатором яких є ТОВ “Аврора Девелопмент”.
5. Умови використання
Для того, щоб використовувати функції Telegram-боту, необхідно пройти реєстрацію та підтвердити використання персональних даних.
6. Персональні дані
Користувач Telegram-боту діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Користувач Telegram-боту бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливим використанням Telegram-боту.
Інформація, що надається Користувачами Telegram-боту, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
Використуваючи Telegram-бот, кожен Користувач свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Власником на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).
Користувач Telegram-боту надає Власнику право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Власником буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Користувач Telegram-боту підтверджує, що Власник не зобов’язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.
Користувач Telegram-боту надає Власнику право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Власником своїх обов’язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Користувачі погоджуються, що Власник не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Користувачів третім особам.
При реєстрації Користувач Telegram-боту підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Користувача.
Обробка персональних даних може здійснюватися Власником самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Користувача зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Користувача.
Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю реєстрацією Користувач Telegram-боту погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.


СПИСОК НОВИН